Guía de Viaje a China - Wolfgang Sladkowski & Wanirat Chanapote

Guía de Viaje a China

Autor Wolfgang Sladkowski & Wanirat Chanapote

  • Fecha de publicación: 2013-12-27
  • Género: Asia

Descripción

Introducción a la República Popular de China. Este libro incluye en provincias de China.

Anhui, Gansu, Chongqing, Guangdong, Guangxi, Hainan, Guizhou, Shanxi, Qinghai, Ningxia, Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Sichuan, Tianjin, Mongolia Interior, Sinkiang, Jiangsu, Yunnan, Zhejiang, Jiangxi y Jilin.